Târgu-Mureş (Mureş) , Румунија на мапи. ГПС координате: 46° 32' 32.8" Север, 24° 33' 26.9" Исток.
» Временска зона, » Политичка мапа, » Природна карта, » Târgu-Mureş на ноћној мапи & » на Гугл мапи.

Румунија 
Târgu-Mureş Време 


Târgu-Mureş на карти временских зона света:

Временска зона: GMT+02:00 = EET

Румунија, Târgu-Mureş Политичка мапа

Природна карта

Географска ширина дужина: 46.54245, 24.55747

Târgu-Mureş

Târgu-Mureş на ноћној мапиTârgu-Mureş @ на Гугл мапи


⇐ Târgu-Mureş Тачно време ⇑ TOP ⇑