Број дана између два датума

Унесите датум у ИСО 8601 формату: гггг-мм-дд. Или кликните на поље и изаберите датум из календара.


Старт:
Стоп:
 
Резултат: [дан]

Додај дане (или одузми од) датума

Старт:
 
година:
месец:
недеља:
дан:
  =
 
Резултат: .