Калкулатор удаљености timein.org

Израчунајте удаљеност (путна и ваздушна удаљеност) између две локације, града или адресе са прорачуном потрошње горива и просечне брзине. Унесите град или адресу:


Удаљеност од *:
A:
(C):
B:
    L/100km $/L
Путно растојање:
: xx km
: xx
xx km/h
: xx L
: xx $
ваздушна удаљеност:
: xx km

Рачунање путне удаљености користи скрипту са 1km.net (са саглашношћу сајта). Мотор за мапе и обрачун путне удалјености је Google.