Велики Варадин (Oradea, Bihor) , Румунија на мапи. ГПС координате: 47° 4' 0" Север, 21° 55' 60" Исток.
» Временска зона, » Политичка мапа, » Природна карта, » Велики Варадин на ноћној мапи & » на Гугл мапи.

Румунија 
Велики Варадин Време 


Велики Варадин на карти временских зона света:

Временска зона: GMT+02:00 = EET

Румунија, Велики Варадин Политичка мапа

Природна карта

Географска ширина дужина: 47.06667, 21.93333

Велики Варадин

Велики Варадин на ноћној мапиВелики Варадин @ на Гугл мапи


⇐ Велики Варадин Тачно време ⇑ TOP ⇑