Leordeni (Argeş) , Румунија на мапи. ГПС координате: 44° 46' 60" Север, 25° 7' 0" Исток.
» Временска зона, » Политичка мапа, » Природна карта, » Leordeni на ноћној мапи & » на Гугл мапи.

Румунија 
Leordeni Време 


Leordeni на карти временских зона света:

Временска зона: GMT+03:00 = EEST (±1 DST)

Румунија, Leordeni Политичка мапа

Природна карта

Географска ширина дужина: 44.78333, 25.11667

Leordeni

Leordeni на ноћној мапиLeordeni @ на Гугл мапи


⇐ Leordeni Тачно време ⇑ TOP ⇑