Laza (Vaslui) , Румунија на мапи. ГПС координате: 46° 38' 60" Север, 27° 34' 60" Исток.
» Временска зона, » Политичка мапа, » Природна карта, » Laza на ноћној мапи & » на Гугл мапи.

Румунија 
Laza Време 


Laza на карти временских зона света:

Временска зона: GMT+03:00 = EEST (±1 DST)

Румунија, Laza Политичка мапа

Природна карта

Географска ширина дужина: 46.65, 27.58333

Laza

Laza на ноћној мапиLaza @ на Гугл мапи


⇐ Laza Тачно време ⇑ TOP ⇑