Duda (Vaslui) , Румунија на мапи. ГПС координате: 46° 45' 9" Север, 28° 2' 14" Исток.
» Временска зона, » Политичка мапа, » Природна карта, » Duda на ноћној мапи & » на Гугл мапи.

Румунија 
Duda Време 


Duda на карти временских зона света:

Временска зона: GMT+03:00 = EEST (±1 DST)

Румунија, Duda Политичка мапа

Природна карта

Географска ширина дужина: 46.7525, 28.03722

Duda

Duda на ноћној мапиDuda @ на Гугл мапи


⇐ Duda Тачно време ⇑ TOP ⇑