Брашов (Braşov, Braşov) , Румунија на мапи. ГПС координате: 45° 38' 55" Север, 25° 36' 22.1" Исток.
» Временска зона, » Политичка мапа, » Природна карта, » Брашов на ноћној мапи & » на Гугл мапи.

Румунија 
Брашов Време 


Брашов на карти временских зона света:

Временска зона: GMT+02:00 = EET

Румунија, Брашов Политичка мапа

Природна карта

Географска ширина дужина: 45.64861, 25.60613

Брашов

Брашов на ноћној мапиБрашов @ на Гугл мапи


⇐ Брашов Тачно време ⇑ TOP ⇑