Ngozi, Бурунди на мапи. ГПС координате: 2° 54' 27" Југ, 29° 49' 50.2" Исток.
» Временска зона, » Политичка мапа, » Природна карта, » Ngozi на ноћној мапи & » на Гугл мапи.

Бурунди 
Ngozi Време 


Ngozi на карти временских зона света:

Временска зона: GMT+02:00 = CAT

Бурунди, Ngozi Политичка мапа

Природна карта

Географска ширина дужина: -2.9075, 29.8306

Ngozi

Ngozi на ноћној мапиNgozi @ на Гугл мапи


⇐ Ngozi Тачно време ⇑ TOP ⇑