Kirov (Khatlon ) , Таџикистан на мапи. ГПС координате: 37° 49' 8.7" Север, 68° 51' 32.6" Исток.
» Временска зона, » Политичка мапа, » Природна карта, » Kirov на ноћној мапи & » на Гугл мапи.

Таџикистан 
Kirov Време 


Kirov на карти временских зона света:

Временска зона: GMT+05:00 = +05

Таџикистан, Kirov Политичка мапа

Природна карта

Географска ширина дужина: 37.81908, 68.85905

Kirov

Kirov на ноћној мапиKirov @ на Гугл мапи


⇐ Kirov Тачно време ⇑ TOP ⇑