Џејмстаун (Jamestown, Saint Helena) , Света Јелена на мапи. ГПС координате: 15° 56' 19.4" Југ, 5° 43' 0.3" Запад.
» Временска зона, » Политичка мапа, » Природна карта, » Џејмстаун на ноћној мапи & » на Гугл мапи.

Света Јелена 
Џејмстаун Време 


Џејмстаун на карти временских зона света:

Временска зона: GMT+00:00 = GMT

Света Јелена, Џејмстаун Политичка мапа

Природна карта

Географска ширина дужина: -15.93872, -5.71675

Џејмстаун

Џејмстаун на ноћној мапиЏејмстаун @ на Гугл мапи


⇐ Џејмстаун Тачно време ⇑ TOP ⇑