Нови Сад (Novi Sad, Autonomna Pokrajina Vojvodina) , Србија на мапи. ГПС координате: 45° 15' 6" Север, 19° 50' 13" Исток.
» Временска зона, » Политичка мапа, » Природна карта, » Нови Сад на ноћној мапи & » на Гугл мапи.

Србија 
Нови Сад Време 


Нови Сад на карти временских зона света:

Временска зона: GMT+02:00 = CEST (±1 DST)

Србија, Нови Сад Политичка мапа

Природна карта

Географска ширина дужина: 45.25167, 19.83694

Нови Сад

Нови Сад на ноћној мапиНови Сад @ на Гугл мапи


⇐ Нови Сад Тачно време ⇑ TOP ⇑