Farasān (Jizan ) , Саудијска Арабија на мапи. ГПС координате: 16° 42' 8" Север, 42° 7' 6" Исток.
» Временска зона, » Политичка мапа, » Природна карта, » Farasān на ноћној мапи & » на Гугл мапи.

Саудијска Арабија 
Farasān Време 


Farasān на карти временских зона света:

Временска зона: GMT+03:00 = +03

Саудијска Арабија, Farasān Политичка мапа

Природна карта

Географска ширина дужина: 16.70222, 42.11833

Farasān

Farasān на ноћној мапиFarasān @ на Гугл мапи


⇐ Farasān Тачно време ⇑ TOP ⇑